НовостиКарта посёлкаФотогалереяИсторияПоссоветПолезная информацияФОРУМ

Приём новостей

Новости, фотографии, слухи, сплетни, видеокомпроматы, жалобы, тайные переписки, восхищения и просьбы о помощи присылайте по адресу:

Ситуация будет изучена,
а результаты станут достоянием гласности

Карта посещений

СЛОБОЖАНЩИНА: ВІД «ДИКОГО ПОЛЯ» ДО ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

07.06.2009 13:14
Територія сучасної Харківської області була заселена ще в епоху пізнього палеоліту, тобто 35-40 тис. років тому. Великі зміни в житті місцевогоколи у VIII-VII ст. до н.е. відбуваються великі пе­реміщення племен і починається широке засто­сування заліза. На території сучасної Харківщи­ни основну масу населення скіфської епохи (VII-III ст. до н.е.) об'єднувала лісостепова культура, до якої в басейні Сіверського Дінця відносилися племена мелахленів (дослівно «люди в чорному одязі»). Розвиток цих племен було зірвано сар­матським вторгненням у III-ІІ ст. до н.е. У VII с. до н.е. одне з сарматських племен - алани - очолило  великий союз. Сарматські кочівники займа­ли переважно південну частину області. населення відбулися на початку залізного віку,

До історичної області Слобожанщини входили території сучасних Харківської та Сумської областей, частини території суміжних з ними Бєлгородської, Воронезької, Донецької, Луганської та Курської областей. Відродження краю пов’язано з визвольною боротьбою українського народу під проводом Б.Хмельницького проти Речі Посполітої.

Перші фортеці, заснування Харкова, перший осадчий Іван Каркач, перший воєода Воїн Селіфонотов, атаман Сірко, заснування сіл Березівка, Буди, Мерефа, Артем1вка, Ржавець - це Слобожанщина XVII ст. Початок роботи пошти, апте­ки, театру, відкриття Харювського колегіуму - все це стосується життя слобожан XVIII століття. Головна под1я в житті Слобожанщини XIX ст. - відкриття в 1805 році Харківського університету. Значне зростання промисловості краю в середині 60-х років XIX ст. пов'язано з відміною кріпосного права і розвитком капіталізму в Росії. У Харкові почали працювати машинобудівний і  чавуноливарний завод А.А.Пільстрема, почав випуск сільськогосподарських машин завод Гельферіх-Саде, в 1897 році випустили перший паровоз на паровозобудівному заводі (нині завод ім.Малишева), в 1887 році почала працювати «Ново-Харь­ковская фабрика М.С.Кузнецова в селе Буды». Розвитку промисловості, торгівлі сприяло залізничне будівництво: були збудовані Курсько-Харково-Азовська, Московсько-Севастопольська, Харково-Миколаївська і Харково-Балашовська залізниці. На початку XX столптя Харків став одним з найбільших залізничних вузлів країни.